Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rektor univerzity udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

CENU REKTORA

 

absolventovi Bc. Filipovi Jurkasovi. 

Bc. Filip Jurkas dosiahol najlepší vážený študijný priemer za celé obdobie štúdia spomedzi všetkých absolventov príslušného študijného programu.

 

Dekan fakulty udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

CENU DEKANA

absolventom:
Bc. Antol Nikolas
Bc. Gajarská Veronika
Bc. Jurkas Filip
Bc. Nemečkaj Ľubomír
Bc. Ravas  Matúš.

Absolventi ukončili bakalárske štúdium s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,50 vrátane úspešných štátnych skúšok.

 

Dekan fakulty na návrh pracovísk fakulty udelil za mimoriadne kvalitne vypracovanú bakalársku prácu

POCHVALNÉ UZNANIE DEKANA

absolventov:

Bc. Antala Richard
Bc. Gajarská Veronika
Bc. Ižvolt Tomáš
Bc. Jurkas Filip
Bc. Kadlec Juraj
Bc. Kovácsová Nikoleta
Bc. Marček Matej
Bc. Masaryková Bibiana
Bc. Ondriš Filip
Bc. Poturnaj Ľuboš
Bc. Ravas Matúš
Bc. Václavík Vladimír
Bc. Vyskočová Kristína

 

Slovenská zváračská spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technologických spoločností Slovenskej republiky udelila Cenu Slovenskej zváračskej spoločnosti, ako uznanie za vypracovanú bakalársku prácu v roku 2019 absolventom:

Bc. Ďurmek Andrej

Bc. Ižvolt Tomáš

Bc. Martin Dobiš

 

Vedenie fakulty všetkým oceneným absolventom srdečne blahoželá.