Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan fakulty udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

 

CENU DEKANA

absolventom:

Blanár Jakub, Bc. Mgr.
Drgoňová Veronika, Bc.
Henčeková Ivana, Bc.
Počuchová Veronika, Bc.
Rafajdus Jakub, Bc.
Válek Lukáš, Bc.
 

Absolventi ukončili bakalárske štúdium s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,50 vrátane úspešných štátnych skúšok.

Dekan fakulty na návrh pracovísk fakulty udelil za mimoriadne kvalitne vypracovanú diplomovú prácu

POCHVALNÉ UZNANIE DEKANA

absolventov:

Balla Gabriel, Bc.
Hrbáček Lukáš, Bc.
Indrišek Adrián, Bc.
Knotková Martina, Bc.
Kováč Juraj, Bc.
Krištof Frederik, Bc.
Machajdíková Tereza, Bc.
Mihočko Michal, Bc.
Remenár Milan, Bc.
Riečičiar Miloš, Bc.
Richvalská Klára, Bc.
Šimovič Pavol, Bc.
Štetina Stanislav, Bc.
Švarba Branislav, Bc. 

Slovenská zváračská spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technologických spoločností Slovenskej republiky udelila Cenu Slovenskej zváračskej spoločnosti, ako uznanie za vypracovanú diplomovú prácu v roku 2021 absolventovi:

Štetina Stanislav, Bc.  v študijnom programe výrobné technológie

Vedenie fakulty všetkým oceneným absolventom srdečne blahoželá.