Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Doplňujúci kurz ku skúške z anglického jazyka v systéme UNIcert ® II a UNIcert ®III (tzv. odborná štátnica s medzinárodnou  platnosťou) zodpovedajúcej úrovniam B2  a C1 podľa Európskeho referenčného rámca v zimnom semestri absolvovalo 20 študentov. Následne 17 študentov zložilo písomnú skúšku 01.12.2011 a  ústnu skúšku 07. a 08.12.2011.  Školiace učiteľky  Mgr. G. Chmelíková, PhD., a PhDr. E. Mironovová slávnostne odovzdali úspešným absolventom certifikáty dňa 26.01.2012 za prítomnosti  doc. Ing. P. Schreibera, CSc.,  prodekana MTF a Ing. M. Petráša, PhD., riaditeľa LEKA MTF. Certifikát zo skúšky je zvýhodnením aj pri prideľovaní študentských mobilít.

ZOZNAM ABSOLVENTOV UNIcert® II

1.  Bc. Richard BALLUCH
2.  Dávid BIRKUŠ
3.  Viktória FEJEŠOVÁ
4.  Bc. Martin HORKA
5.  Máté NAGY
6.  Bc. Marek SOBOTA

ZOZNAM ABSOLVENTOV UNIcert® III

1.  Mária BARÁTHOVÁ
2.  Bc. Soňa DUCHOVIČOVÁ
3.  Matej HÍREŠ
4.  Vladimír KRAJČO
5.  Bc. Marcel KURACINA
6.  Bc. Maroš KRUPÁNSZKI
7.  Bc. Roman KVASNOVSKÝ
8.  Gabriel MOLNÁR
9.  Bc.  Anastasia PINAYEVA
10. Bc. Jaroslav ZIGO

Gratulujeme.

Fotogaléria