Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rektor univerzity udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

CENU REKTORA

 

absolventovi
Ing. Augustínovi Starečkovi PhD. v študijnom programe priemyselné manažérstvo v študijnom odbore strojárstvo.

 

Vedenie fakulty všetkým ocenenému študentovi srdečne blahoželá.