Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že na základe žiadosti doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. o uvoľnenie z funkcie prodekana pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty z dôvodu vymenovania za prorektora Slovenskej technickej univerzity, Akademický senát MTF STU na svojom zasadnutí dňa 03. 11. 2021 schválil návrh na jeho odvolanie z funkcie prodekana.

Súčasne oznamujeme, že riadenie oblasti zahraničných vzťahov a zahraničných projektov prechádza do konca funkčného obdobia do kompetencie dekana fakulty.