Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta sa v rámci riešenia projektu V4+ACRDC zúčastnila koncom mája na pracovnom workshope projektu "Výskumná infraštruktúra v Dunajskom regióne" (ResInfra@DR), ktorý združuje 14 väčšinou akademických subjektov z jedenástich štátov (zo Slovenska CVTI Bratislava). Prostredníctvom inštitucionálneho projektu MTF spolufinancovaného Medzinárodným vyšehradským fondom v rámci strategického grantu #21810100 sme participovali na výmene informácií o výskumných infraštruktúrach a pri tvorbe akčného plánu. Do neho sa premietli kľúčové témy z dvojdňových prezentácií, ako sú napr. nedostatok výskumníkov, nedostatok zdrojov na výskumné infraštruktúry, potreba podpory publikovania výskumu a zapojenia sa do Horizontu 2020.

Užitočné linky: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/resinfra-dr (stánka siete ResInfra@DR), http://www.svti.sk/V4INFOLP.HTM (info-list projektu V4+ACRDC),
http://www.svti.sk/V4/LIBRARY/JOURNALS/XXXXLP.HTM (desiatky údajov o časopisoch s impakt faktorom, resp. významnejších v oblasti aplikovanej nformatiky)

Vypracoval. Štefan Svetský, UIAM

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.