Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia ALUMNI MTF STU dňa 15.6.2022 o 14:00 h v priestoroch MTF STU (študovňa Akademickej knižnice), Ulica Jána Bottu 25, 917 24, Trnava.

Program:

1. Výročná správa o činnosti združenia za rok 2020-2021
2. Správa o hospodárení združenia za rok 2020-2021
3. Návrh na zánik občianskeho združenia ALUMNI MTF STU
4. Rôzne

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť, môžete písomne poveriť niektorého z člena združenia, aby Vás zastúpil. Písomné splnomocnenie prinesie zastupujúci na zasadnutie Valného zhromaždenia, alebo pošle na adresu: Kvetoslava Rešetová, MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava (kvetoslava.resetova@stuba.sk).
  
Príloha: Splnomocnenie

 

 

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
výkonný predseda združenia