Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa môže pýšiť uceleným komplexom, ktorého súčasťou je okrem ubytovania, výučbových priestorov, laboratórií, plavárne, či iných športovísk i botanická záhrada. „V jej priestoroch nájdete atraktívne sekvojovce mamutie, céder himalájsky a ďalšie viac či menej exotické dreviny. Vo viac ako hektárovej záhrade je pripravený náučný chodník, väčšina drevín je označená informačnými tabuľkami.“ Takto v krátkosti opisuje záhradu prodekanka doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD..

Od apríla 2020 sa môže záhrada pýšiť včelnicou, ktorá tu bola umiestnená vďaka Participatívnemu rozpočtu pre Trnavu. Trnavčania  v rámci stretnutí na radnici prezentujú svoje nápady na projekt pre mesto či komunitu z oblasti kultúry, sociálnych tém, verejného priestora a zelene alebo v kategórii rôzne. Prvenstvo minuloročného hlasovania Participatívneho rozpočtu pre Trnavu a finančnú podporu získal projekt MESttSKÉ FČELY (oblasť verejného priestoru a zelene). Cieľom tohto projektu je vybudovať v meste včelnicu a rozšíriť informácie o včelárstve medzi obyvateľmi krajského mesta zážitkovou a hravou formou. Autorom tohto víťazného projektu je Martin Michalík, ktorý v minulosti osadil včelstvá do komunitnej záhrady na Mozartovej ulici v Trnave. Pre umiestnenie včelnice z víťazného projektu zvolil jeho autor Bývalú botanickú záhradu MTF STU v Trnave.

Oslovili sme Martina Michalíka, aby vysvetlil prečo padol výber na realizáciu jeho projektu práve do priestorov Bývalej botanickej záhrady MTF STU: „Tieto priestory spĺňajú všetky podmienky pre úspešné a bezpečné 'mestské včelárenie'. Plocha záhrady je pomerne rozsiahla, v jej najbližšom okolí je mierny pohyb ľudí, je plná rôznych kvitnúcich (pre včely zaujímavých) stromov a kríkov a nachádza sa v nej ideálne zákutie pre umiestnenie včelích úľov. Aj napriek tomu, že sa záhrada nachádza v meste, je situovaná aj blízko polí, čo umožňuje včelám rozšíriť si pašu aj o poľnohospodárske plodiny. Výhodou je tiež možnosť každodenného prístupu do areálu, čo je najmä počas včelárskej sezóny nezanedbateľné plus. Vďaka týmto okolnostiam bolo rozhodovanie pomerne jednoduché a už teraz sa ukazuje ako správne.“

Koncom marca 2020 v Bývalej botanickej záhrade MTF STU vznikla včelnica, o jej podrobnostiach informuje Martin Michalík: „MESttSKÁ VČELNICA pozostáva zo štyroch nadstavkových úľov B10 so včelími rodinami plemena včela Kranská rakúskej línie Sklenár. Táto línia je šľachtená pre nadmorskú výšku v akej sa Trnava nachádza a súčasne má výbornú schopnosť produkcie medu a vosku. Je nebodavá a ľahko ovládateľná, čo znamená, že má nízky sklon k rojivosti. Začiatkom mája do včelnice pribudol aj piaty úľ, čím sa počet rodín ustálil a zodpovedá vytvoreným podmienkam chovu. V súčasnosti už je včelárska sezóna v plnom prúde. Pre včelára to znamená každodennú kontrolu znášky a rozširovania rodín, utlmovanie rojovej nálady. Utlmovanie sa robí zväčšovaním priestoru v úľoch tak, že sa postupne pridávajú medníkové nadstavky, čím sa včelám pridá robota a zamedzí sa rojeniu. Včelársky rok vrcholí letným slnovratom, kedy je robotníc v úli najviac. Nasledujú prípravy na medobranie. Po tomto období už je čas na prikrmovanie a ošetrovanie najmä proti klieštikovi (varroáze). V tejto fáze sa už včely a včelári začínajú pripravovať na zimu, ktorá preverí silu a zdravie včelích rodín.“

Pripomeňme si v krátkosti históriu Bývalej botanickej záhrady MTF STU. Záhrada so stovkami drevín bola pôvodne špecializovaným pracoviskom Pedagogickej fakulty UK, po jej odsťahovaní do Bratislavy v roku 1986 len chátrala. Pred zánikom ju zachránili strojári z Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktorí sa pustili do obnovy záhrady približne v roku 2007 a to bez nároku na odmenu. Po revitalizácii v roku 2013 sa podarilo sprístupniť  bývalú botanickú záhradu v Trnave i pre verejnosť. Otvorená býva od apríla do októbra (denne od 9.00 do 20.00 s prihliadnutím na stav počasia).

Fotogaléria

Autor textu: Daša Zifčáková