Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Albertina icome Bratislava organizuje seminár Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis. Dozviete sa, ako čo najlepšie pripraviť články na publikovanie. Seminár povedie Georg Wanek zo spoločnosti Taylor & Francis Group. Určený je vedcom, ktorí chcú publikovať v časopisoch vydavateľstva. Seminár bude v angličtine.

Možná online účasť na seminári: 20.2.o 13:30, alebo 21.2.2018 o 13:00 – registrujte sa.

Taylor & Francis Group, an Informa business, patrí k popredným vydavateľstvám časopisov a kníh najmä pre akademické sféru – ročně vydáva tisíce kníh a časopisov zo spoločenských a prírodných vied, techniky a medicíny:

  • 1400 recenzovaných časopisov zo spoločenských vied a umenia, z toho 900 evidovaných v citačných indexoch a Web of Science.
  • 500 recenzovaných časopisov z prírodných vied a techniky, z toho vyše 80 % evidovaných v citačných indexoch a Web of Science.
  • 200 recenzovaných časopisov z medicíny, z toho vyše 80 % evidovaných v citačných indexoch a Web of Science.

Viac na:

http://www.aib.sk/seminare/279-vedecke-publikovanie-s-vydavatelstvom-taylor-francis-umb/