Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7. novembra 2017 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., na Kopčianskej ulici v Bratislave uskutočnil vedecký seminár “TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA 2017 – technológia rozvoja priemyslu EÚ”. Vedecký seminár sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Organizátorom podujatia bola spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., ktorá seminár organizovala v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (MTF, FEI, SjF), Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave a spoločnosťou TRUMPF Slovakia, spol. s r. o. Materiálovotechnologickú fakultu na podujatí reprezentoval dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., odborný garant podujatia. Medzinárodné laserové centrum reprezentoval riaditeľ prof. Ing. František Uherek, PhD.. Zo Strojníckej fakulty v Bratislave, Ústav technológií a materiálov sa podujatia zúčastnil prof. Ing. Pavol Švec, PhD.. Všetkých účastníkov vedeckého seminára privítal generálny riaditeľ PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s., hosť. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD., ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam tohto podujatia, ako rokmi overenej úspešnej platformy na propagáciu inovačných nápadov predovšetkým mladých vedeckých pracovníkov. Organizačne seminár zabezpečoval tím pracovníkov Ústavu výrobných technológií pod vedením Ing. Beáty Šimekovej, PhD..

Účastníci tohtoročného seminára mali možnosť absolvovať exkurziu v rámci Dňa otvorených dverí Centra výskumu HIGHTECH technológii vo zváraní situovaného v laboratóriách PRVEJ ZVÁRAČSKEJ. a. s. Ako každý rok aj teraz bol seminár miestom prezentácie množstva zaujímavých vedeckých príspevkov zváračských odborníkov a umožnil prezentovať aj výsledky vedeckých prác mladých študentov doktorandského štúdia.

Celkovo na seminári odznelo 6 vedeckých prednášok, ktoré boli zamerané na prezentáciu výsledkov VaV projektov riešených s podporou APVV (Agentúry na podporu výskumu a vývoja) v oblasti HIGH-TECH zváracích technológií.

 

Fotogaléria:

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.