Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU,

aj v tomto roku do 30. 04. 2014 môžete poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ak Vám bolo za zdaňovacie obdobie za rok 2013 vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie, identifikačné údaje vložia do daňového priznania.

Vyplnené vyhlásenia pre občianske združenie Banka kvality – Alumni MTF STU možno zaslať priamo do mzdovej učtárne, odkiaľ budú odoslané na Daňový úrad.

Vaše prostriedky budú použité na dobrú vec, konkrétne pre realizáciu a rozvoj  cieľov, aktivít občianskeho združenia ako aj na podporu Koncepcie sledovania uplatnenia našich absolventov praxi.

http://www.mtfalumni.sk//cieľ-zdruzenia/show.shtml?id=5 

http://www.mtfalumni.sk//koncepcia/show.shtml?id=11.

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane Alumni 2013

Za Vaše príspevky Vám v mene vedenia fakulty ďakujeme! 

Zverejnené: 26.02.2014