Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7.12.2018 sa konal už  siedmy ročník  akcie Vianočná pomoc MTF STU. Mnohí zamestnanci a študenti priniesli teplé zimné oblečenie, deky, uteráky a trvanlivé potraviny, ktoré boli následne odovzdané Trnavskej arcidiecéznej charite.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli, a ktorým ľudia v núdzi nie sú ľahostajní.

Fotogaléria

Ďakujeme.

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.