Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave už niekoľko rokov organizuje zbierky oblečenia, trvanlivých potravín a iných potrebných vecí pre sociálne odkázaných ľudí a ľudí bez domova v Trnavskom kraji. Vianočná pomoc bola organizovaná pod záštitou dekana MTF STU prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. a konala sa v pondelok 2.12.2019.

Ďakujeme všetkým darcom ako aj kolegom, ktorí sa akokoľvek podieľali na organizácií tohto podujatia.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.