Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Písomný súhlas na zápis do zoznamu kandidátov pre voľby dekana MTF STU potvrdili nasledovní kandidáti:

 

Čambál Miloš, prof. Ing. CSc.

Peterka Jozef, prof. Dr-Ing.

 

Menovaní boli požiadaní o vypracovanie volebných dokumentov, ktoré budú zverejnené vo vestibule pavilónu „T“ a na internetovej stránke MTF STU.

 

V Trnave 24.4.2018                                                 

 

Prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Predseda VK AS MTF STU