Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážený/á člen/ka akademickej obce STU,

v súlade s Harmonogramom volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2025 si Vás dovoľujem pozvať na predstavovanie kandidátov na rektora STU, ktoré sa uskutoční dňa

 

v pondelok 21. júna 2021 o 13.00 hod.

 

v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul. v Bratislave.

Kandidátmi na rektora STU sú:

  1. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
  2. prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

 

 Volebné programy kandidátov na rektora nájdete na:

https://www.stuba.sk/sk/stu/uradna-tabula/volby-kandidata-na-rektora-stu-na-funkcne-obdobie-2021-2025.html?page_id=14246

Otázky kandidátom na rektora môžete položiť ústne alebo písomne priamo na predstavovaní v rámci diskusie.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

S pozdravom

 

 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD., v. r.
predseda Akademického senátu STU