Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru

odborného pracovníka – inštalatéra, údržbára.

Rámcová náplň práce:

  • Montážne a prevádzkové práce na vodovodnom a kanalizačnom potrubí vrátane vykonávania údržby a opráv.
  • Rezanie a výroba závitov, ohýbanie, spájanie, zostavovanie, montáž, údržba a opravy rúrok a spojovacích dielov, odvodňovacích, vykurovacích, vodovodných a odpadových systémov.
  • Domovnícka práca vrátane údržby objektu (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu.
  • Upratovanie, jednoduché opravy a údržba budov vrátane existujúceho zariadenia a údržby vonkajších priestorov ŠDaJ.

Požiadavky a predpoklady:

  • výučný list v odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • zodpovednosť, samostatnosť, manuálna zručnosť, organizovanie a plánovanie práce,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,

Predpokladaný nástup: ihneď resp. podľa dohody.

Ponúkaný plat: 800,- (tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; v zmysle § 10 uvedeného zákona je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte do 15. 10. 2020 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

dekan fakulty