Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru

Organizátor prevádzky VS na Oddelenie komunikačných a informačných systémov (OKIS)

Rámcová náplň práce:

 • práca v programovacích jazykoch PHP, CSS/3, HTML/5, jQuery, Javascript, SQL a CMS WordPress,
 • tvorba webových aplikácií podľa požiadaviek,
 • príprava, tvorba a prechod na nové web portály (nový dizajn, funkcionalita web portálov),
 • testovanie webových aplikácií s cieľom zefektívniť ich použiteľnosť,
 • tvorba a správa technickej dokumentácie, aktualizácia, údržba web portálov po obsahovej a technickej stránke.

Požiadavky a predpoklady:

 • min. stredoškolské vzdelanie; vysokoškolské vzdelanie výhodou,
 • ovládanie programov Excel, Word, PowerPoint, Corel,
 • skúsenosti s front-end frameworkami,
 • skúsenosti s vývojom webových služieb,
 • Internet – vysoká znalosť,
 • Linux – elementárna znalosť,
 • HTML/5 – vysoká znalosť,
 • CSS/3 – vysoká znalosť,
 • PHP – vysoká znalosť,
 • OOP – pokročilá znalosť,
 • SQL – pokročilá znalosť,
 • Javascript – elementárna znalosť,
 • AJAX – elementárna znalosť,
 • XML – elementárna znalosť,
 • XHTML – elementárna znalosť,
 • Wordpress – pokročilá znalosť,
 • ovládanie anglického jazyka.

 

Všeobecné spôsobilosti:

 • analyzovanie a riešenie problémov,
 • samostatnosť,
 • tímová práca,
 • tvorivosť (kreativita),
 • rozhodovanie,
 • technická gramotnosť,
 • informačná gramotnosť.

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:

 • analytické myslenie,
 • komunikatívnosť,
 • pozornosť,
 • praktické myslenie,
 • trpezlivosť,
 • technický talent,
 • precíznosť (presnosť).

Predpokladaný nástup: 01. 08. 2020

Ponúkaný plat: 1200,- € (tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; v zmysle § 10 uvedeného zákona je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok).

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom - Europassom, zasielajte do 10. 07. 2020 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava.  Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty