Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru pracovníka správy majetku na Oddelenie prevádzky a správy

Požiadavky a predpoklady:

  • stredoškolské vzdelanie,
  • skúsenosti v oblasti správy majetku výhodou,
  • zodpovednosť,
  • schopnosť zvládať neočakávané situácie,
  • komunikatívnosť,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: september 2018 resp. podľa dohody.

Ponúkaný plat (tarifný): 500,- € + osobný príplatok

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte do 17. 09. 2018 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.