Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru

referentku študijného oddelenia – na zastupovanie počas PN.

Rámcová náplň práce: 

 • odborná práca pri zabezpečovaní sociálnej a študijnej agendy študentov,
 • sledovanie a overovanie získaných kreditov vrátane prípravy rozhodnutí,
 • administratívne zabezpečenie vyplácania štipendií študentom,
 • odborné administratívne práce,
 • ďalšie činnosti súvisiace s činnosťou oddelenia.

Požiadavky a predpoklady:

 • stredoškolské s maturitou
 • skúsenosti z oblasti vysokoškolského vzdelávania,
 • hospodárska korešpondencia – pokročilý,
 • strojopis – pokročilý,
 • microsoft Excel – pokročilý,
 • microsoft Word – pokročilý,
 • zodpovednosť, príjemné vystupovanie,
 • schopnosť zvládať neočakávané situácie,
 • rozvinuté komunikačné schopnosti,
 • profesionálny prístup, dobrá organizácia pracovného času, flexibilita, dynamika a kreativita
 • schopnosť samostatnej práce, aj tímovej práce,
 • znalosť anglického jazyka výhodou,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: ihneď resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 775,- € (tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; v zmysle § 10 uvedeného zákona je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom - Europassom, zasielajte do 15. 04. 2020 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava.  Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty