Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujem študentom I. roku štúdia na bakalárskom stupni štúdia s výučbou v Trnave (netýka sa študentov vo VS Dubnica nad Váhom), že na začiatku zimného semestra budú písať vstupný test z predmetu Matematika na stredoškolskej úrovni.

 

Termíny testov:

18. 9. 2017 (pondelok) od 8.00 hod., miestnosť T-aula – študenti dennej formy štúdia prezenčnou metódou, študijné programy: 1B-IBE, 1B-MI, 1B-PPT, 1B-VTE, 1B-VZS

19. 9. 2017 (utorok) od 8.00 hod., miestnosť T-aula – študenti dennej formy štúdia prezenčnou metódou, študijné programy: 1B-AIA, 1B-KPR, 1B-MTTZ, 1B-PMA, 1B-PPP, 1B-VTVM

23. 9. 2017 (sobota) od 8.00 hod., miestnosť T-201 - študenti dennej formy štúdia kombinovanou metódou.

 

Účasť študenta je POVINNÁ.

 

Cieľom testu je zistiť vstupnú úroveň poznatkov z matematiky. Ak študent napíše test na menej ako 50%, bude mať v rozvrhu zaradené doplnkové cvičenie, ktoré bude pre neho povinné. Zmyslom je uľahčiť študentovi prechod na vysokoškolské štúdium predmetov Matematika a Fyzika.

Výsledok testu nebude mať žiadny vplyv na hodnotenie z predmetu Matematika I.