Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

 

Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied

Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie

- 1  miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie v odbore pedagogika,

- vedecká hodnosť PhD. - výhodou,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie cudzieho jazyka.

 

- 1  miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia resp. v príbuznom odbore,

- vedecká hodnosť PhD. - výhodou,  

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- prax v odbore - výhodou,

- aktívne ovládanie cudzieho jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 2. 3. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty