Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

vedúca/vedúci Lektorského kabinetu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

  • vysokoškolské vzdelanie - min. vedecká hodnosť PhD.
  • riadiaca prax na univerzite výhodou,
  • dynamika a kreativita v rozhodovaní,
  • organizačné schopnosti,
  • znalosť anglického jazyka.

Uchádzači o funkciu vedúcej/vedúceho Lektorského kabinetu predložia pri pohovore víziu ďalšieho rozvoja pracoviska. Informácie pre vypracovanie vízie ďalšieho rozvoja poskytne Personálny a organizačný odbor.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a víziou ďalšieho rozvoja posielajte do 5. 4. 2012  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty