Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Členovia Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do Študentskej časti Akademického senátu STU za MTF

Na základe uznesenia Akademického senátu MTF STU,  v súlade so schválenými vykonávacími predpismi a harmonogramom doplňujúcich volieb do Študentskej časti AS STU za MTF, bude volebná komisia pracovať v nasledovnom zložení:

predseda:         Ing. Marián Pavlík

členovia:           Bc. Diana Fabušová

                           Bc. Tatiana Švaňová

                           Bc. Juraj Nálepka

 

Harmonogram doplňujúcich volieb do Študentskej časti Akademického senátu STU za MTF na obdobie 2019 – 2023

13.9.2021

 Schválenie harmonogramu a vykonávacích predpisov doplňujúcich volieb do Študentskej časti AS STU (ŠČ AS STU) za MTF.

14.9.2021

 Zverejnenie harmonogramu, vykonávacích predpisov doplňujúcich volieb a členov Volebnej komisie AS MTF STU Akademickej obci MTF STU.

21.-25.9.2021

 Návrhy kandidátov do ŠČ AS STU za MTF (návrhové lístky a urna na vkladanie návrhov bude umiestnená na vrátnici pavilónu „T“; denne od 9:00 do 15:00 hod).

27.9.2021

 Zverejnenie kandidátov.

29.9.-2.10.2021

 Priebeh doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU (v dňoch 29.9.-1.10.2021 v čase 10:00-14:00 hod.; dňa 2.10.2021 v čase 10:00-13:00, v priestoroch vestibulu pavilónu „T“ ).

4.10.2021

 Zasadnutie VK AS MTF STU pre voľby do ŠČ AS STU za MTF.

5.10.2021

 Zverejnenie výsledkov doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU za MTF STU.

Vykonávacie predpisy pre doplňujúce voľby do Študentskej časti Akademického senátu STU na obdobie 2019-2023

Zverejnené: 14.09.2021