Prejsť na obsah
Dianie na MTF
V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 10. – 11. marca 2012 uskutočnil 38. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s účasťou 360 plavcov z 31 plaveckých klubov a oddielov pozdravil predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš i primátor mesta Trnava Ing. Vladimír Butko. Plavecký míting otvoril 1. prodekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Najlepších pretekárov z Maďarska, Českej republiky, Francúzska a Slovenska svojou účasťou podporili aj vedúci Lektorského kabinetu MTF Ing. Milan Petráš, PhD., vedúci Oddelenia telesnej výchovy a športu LEKA doc. PaedDr. Marián Merica, PhD., prof. Ing. Milan Turňa, PhD. a ďalší zamestnanci MTF. Hlavný organizátor – Lektorský kabinet MTF a plavecký klub AŠK STU Trnava privítal v domácom bazéne niekoľko vynikajúcich plavcov. Z domácich reprezentantov to boli Zuzana Mimovičová a Miroslava Syllabová – najlepšie plavkyne SR za rok 2012. Z juniorských reprezentantov SR to boli najlepší juniori Slovenskej plaveckej federácie Adam Strieborný, Tatiana Bániková a Pavol Fázik. Ozdobou plaveckého mítingu bol jednoznačne reprezentant Českej republiky Tomáš Plevko, niekoľkonásobný český rekordér, semifinalista Majstrovstiev Európy 2012. Popri takejto konkurencii sa nestratili ani domáci plavci AŠK STU. Najcennejšie umiestnenie dosiahli juniorskí slovenskí reprezentanti, Barbora Križanová, ktorá zvíťazila v disciplíne 200 metrov polohové preteky a Juraj Klátik, ktorý zvíťazil v disciplíne 200 metrov prsia. V žiackych kategóriách trnavskí plavci dominovali najmä zásluhou Tomáša Púchleho, ktorý 1-krát zvíťazil a pridal jedno 3. Miesto. Tomáš Púchly zároveň vytvoril 3 slovenské rekordy SR 14-ročných žiakov. Celkovo možno hodnotiť 38. ročník „Veľkej ceny Trnavy“ ako veľmi úspešný s dvomi novými zápismi do rekordov pretekov. V histórii 37 ročníkov Veľkej ceny Trnavy zaregistrovali organizátori z LEKA MTF STU v Trnave už viac ako 12 000 štartujúcich. Táto ich dlhoročná skúsenosť sa prejavila v skvelej atmosfére aktuálneho ročníka pretekov, v samotnej spokojnosti pretekárov ako aj všetkých zainteresovaných. Poďakovanie preto patrí predovšetkým vedeniu Materiálovotechnologickej fakulty STU, predstavenstvu mesta Trnava, TTSK a všetkým tým, ktorí organizačne i sponzorsky podporili toto krásne športové podujatie.