Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 13.- 14. mája 2010 sa uskutočnilo výjazdové kolégium dekana MTF STU. Dekan fakulty Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík zhodnotil uplynulé obdobie. Pri príležitosti ukončenia svojho 1. funkčného obdobia poďakoval členom kolégia a vedúcim detašovaných pracovísk za vykonanú prácu v prospech vysokého školstva a rozvoja MTF STU, za čo im bola udelená Pamätná eurominca Aurela Stodolu. Rokovanie kolégia pokračovalo predstavením najnovšej výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ pre budovanie kompetenčných centier.