Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, vymenoval nových zástupcov riaditeľov ústavov fakulty. Zároveň poďakoval predchádzajúcim zástupcom riaditeľov ústavov za ich prácu v prospech fakulty a všetkým zaželal veľa úspechov v ďalšej práci.

Zástupcovia riaditeľov ústavov

Ústav výrobných technológií:

 • prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum,
 • doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre zahraničné a vnútorné vzťahy,
 • doc. Ing. Augustín Görög, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre vzdelávanie,
 • Ing. Jozef Bárta, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre podnikateľskú činnosť.

Ústav priemyselného inžinierstva a mažmentu

 • Ing. Peter Szabó, PhD. – I. zástupca riaditeľky ústavu a zároveň zástupca pre PR a vzťahy s praxou,
 • doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. – zástupkyňa riaditeľky ústavu pre ekonomiku a financie,
 • Ing. Vanessa Prajová, PhD. – zástupkyňa riaditeľky ústavu pre vedeckovýskumnú činnosť,
 • Ing. Kristína Koltnerová, PhD. – zástupkyňa riaditeľky ústavu pre pedagogiku.

Ústav materiálov

 • doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. - I. zástupca riaditeľa ústavu a zároveň zástupca pre vnútorné a vonkajšie vzťahy,
 • doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. – zástupkyňa riaditeľa ústavu pre pedagogickú činnosť,
 • prof. Ing. Marián Kubliha, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy,

Ústav výskumu progresívnych technológií

 • Dr. h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík – I. zástupca riaditeľa ústavu,
 • Ing. Pavol Noga, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre rozvoj a vedeckovýskumnú činnosť,
 • Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre vnútorné vzťahy a PR.

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechtroniky

 • doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. – I. zástupca riaditeľa ústavu a zároveň zástupca pre zahraničné projekty,
 • doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogiku,
 • doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. – zástupkyňa riaditeľa ústavu pre vedecko-výskumnú činnosť.

Ústav integrovanej bezpečnosti

 • prof. Ing. Karol Balog, PhD. – I. zástupca riaditeľa ústavu a zároveň zástupca pre spoluprácu s praxou,
 • doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. – zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogickú činnosť,
 • doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre vedecko-výskumnú činnosť.