Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, vymenoval s účinnosťou od 01. januára 2019 za vedúcich pracovísk nasledovných zamestnancov:

  • prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - riaditeľ Ústavu materiálov,
  • Ing. Ivan Buranský, PhD. - riaditeľ Ústavu výrobných technológií,
  • doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. - riaditeľka Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu,
  • prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - riaditeľ Ústavu integrovanej bezpečnosti,
  • prof. Ing. Pavel Važan, PhD, - riaditeľ Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky,
  • doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. - riaditeľ Ústavu výskumu progresívnych technológií,
  • Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. - vedúca Centra jazykov, humanitných vied a akademického športu.

Dekan fakulty zároveň poďakoval predchádzajúcim vedúcim pracovísk za ich prácu v prospech fakulty a všetkým zaželal veľa úspechov v ďalšej práci.