Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že v súvislosti s vymenovaním riaditeľa Ústavu výrobných technológií dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, vymenoval v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU doc. Ing. Eriku Hodúlovú, PhD. za zástupkyňu riaditeľa pre vnútorné vzťahy, podnikateľskú činnosť a spoluprácu s praxou.

Súčasne dekan fakulty potvrdil zástupcov riaditeľa ústavu vymenovaných v predchádzajúcom období:

  • prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. - zástupca riaditeľa ústavu pre rozvoj, vedu a výskum,
  • prof. h c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - zástupca riaditeľa ústavu pre medzinárodné vzťahy,
  • doc. Ing. Augustín Görög, PhD. – zástupca riaditeľa ústavu pre vzdelávanie.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z týchto funkcií želáme menovaným veľa úspechov.