Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle Metodiky MŠ SR a Vnútorného predpisu č. 8/2013 Štipendijného poriadku STU, čl. 4 bolo študentom fakulty vo všetkých troch stupňoch štúdia priznané odborové štipendium.

 

Študent, ktorému bolo štipendium priznané, si informáciu nájde v informačnom systéme AIS – Portál študenta – Financovanie štúdia a štipendiá – sekcia Vyplatené štipendiá, klik na zobraziť. Zobrazí sa typ štipendia motivačné odborové,  mesiac máj 2021.

Ak sa tento údaj študentovi nezobrazí, nesplnil kritériá na priznanie štipendia.

 

Štipendium bolo poukázané na účet, ktorý má študent evidovaný v AIS a zároveň bude doručené písomné rozhodnutie dekana o priznaní štipendia.

Podmienky pre priznanie štipendií sú uvedené v Štipendijnom poriadku