Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Zástupcovia študentov a výskumníkov MTF STU sa v dňoch 22.-24.9.2021 v rámci riešenia projektu ProSkill zúčastnili Medziuniverzitného stretnutia študentov a výskumníkov partnerských univerzít  University of Miskolc, Politechnika Slaska a Vysokej škole baňskej - TU Ostrava. Organizujúca inštitúcia VŠB-TU Ostrava pripravila program pre 80 študentov a 8 výskumníkov s viacerými zaujímavými workshopmi k aktuálnym témam Industry 4.0. Súčasne mali študenti a výskumníci možnosť navštíviť aj atraktívne pracoviská v campuse VŠB - TU Ostrava akým je „IT4Innovations národní superpočítačové centrum pri VŠB – TU Ostrava“, či budova pre laboratórnu výučbu s názvom „CPIT TL3“, ktorá je komplexným testbed-om so sekciami ako „Smart Factory“, „Home Care“ a „Automotive“. V rámci kultúrno-spoločenského programu sa študenti zúčastnili výletu do areálu Dolní Vítkovice, v ktorom sa v období rokov 1828 až 1998 ťažilo uhlie a vyrábalo surové železo.

Projektový tím, so zodpovedným riešiteľom doc. Ing. Maximiliánom Strémym, PhD. v spolupráci s Oddelením zahraničných projektov a zahraničných vzťahov, ďakuje zúčastneným študentom a výskumníkom za reprezentáciu MTF STU na medzinárodnej pôde.

Nasledujúce medziuniverzitné stretnutie je naplánované v roku 2022 a bude sa konať na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave.

Viac informácií, noviniek a  výstupov projektu ProSkill sa dozviete na stránke: https://www.proskillproject.eu/.

Fotografie z udalosti nájdete TU.