Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22.6.2012 sa konal dvanásty ročník tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl - Teacher´s cup 2012. Turnaj bol organizovaný Materiálovotechnologickou fakultou STU pod záštitou dekana MTF STU  prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka.

Organizácia turnaja bolá skvelá a taktiež dobrá nálada. Uvoľnená a priateľská atmosféra súťažiacim vydržala až do konca. Nebolo treba riešiť žiadne spory ani konfliktné situácie.

Blahoželáme víťazom aj všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k príjemnej atmosfére.

VÝSLEDKY

ŽENY

1. miesto: Žitňavová Ingrid (LF UK BA)

2. miesto: Ledererová Miriam (SvF STU)

3. miesto: Juhásová Boba (MTF STU)

 

MUŽI  - dvojhra 

  • Kategória A  

1. miesto: Hagara Miroslav (FEI STU)

2. miesto: Takáč Zdenko (FCHPT STU)

3. miesto: Ludvig Dalibor (FaF UK)

  • Kategória B 

1. miesto: Černý Peter (SvF STU)

2. miesto:  Fillo Ľudovít (SvF STU)

3. miesto: Polakovič Peter (TUZV ZV), Urbánek Jozef (SvF STU)


MUŽI  - štvorhra

1. miesto: Urbánek Jozef (SvF STU) - Hagara Miroslav (SvF STU)

2. miesto: Černý Peter (SvF STU) - Fillo Ľudovít  (SvF STU)

3. miesto: Čambál Miloš (MTF STU) - Juhás Martin (MTF STU),

                Ludvig Dalibor (FaF UK) - Stowasser Jozef (FaF UK)

 

MIX  - štvorhra

1. miesto: Žitňanová Ingrid (LF UK) - Černý Peter (SvF STU)

2. miesto: Ledererová Miriam (SvF STU) - Fillo Ľudovít (SvF STU)

3. miesto: Juhásová Boba (MTF STU) - Juhás Martin (MTF STU)