Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce fakulty

Dátum konania volieb: 6.5. – 7.5.2019

Miesto konania volieb: MTF STU, Trnava

Počet oprávnených voličov: 209                                                                 

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom: 146         

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 146

Počet platných hlasovacích lístkov: 145

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1

 

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov

kandidáti:    počet získaných hlasov:

1.

Naď Milan, Doc. Ing., CSc.

109

2.

Čaplovič Ľubomír, Prof. Ing., PhD. 

98

3.

Riedlmajer Róbert, Doc. Ing., PhD.

91

4.

Pokorný Peter, Doc. Ing., PhD.

60


Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS STU podľa počtu získaných hlasov

kandidáti:    počet získaných hlasov:

1.

Schreiber Peter, Doc. Ing., CSc.

53

2.

Václav Štefan, Doc. Ing., PhD.

40

3.

Kuracina Richard, Doc. Ing., PhD.

39

 

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty

Dátum konania volieb: 6.5. – 7.5.2019

Miesto konania volieb: MTF STU, Trnava

Počet oprávnených voličov: 1741

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom: 96

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 96

Počet platných hlasovacích lístkov: 95

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1

 

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov

kandidáti:    počet získaných hlasov:

1.

Stareček Augustín, Ing.

41

2.

Husovič Rudolf, Ing.

34

  

Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS STU podľa počtu získaných hlasov

kandidáti:    počet získaných hlasov:

1.

Vivodík Jozef  

34

2.

Hudcovský Martin

22

  

Z dôvodu rovnosti hlasov bolo poradie medzi 2. a 3. miestom, určené losovaním (podľa platného štatútu volieb do AS STU).