Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 14.9.2011 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU vedúci technológ a výkonný viceprezident pre oblasť priemyselných povlakov firmy Bekaert, Dr. Dominique Neerinck. Hosťa počas návštevy prijal dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík. V rozhovore sa obaja predstavitelia dotkli otázok pripravovanej novej zmluvy o spolupráci medzi MTF STU a firmou Bekaert a smerovania parciálnych projektov v oblasti korózie a pevnosti materiálov. Stretnutia sa za Ústav materiálov zúčastnil riaditeľ ústavu prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. a doc. Ing. Martin Kusý, PhD. V druhej časti svojej návštevy hosť navštívil priestory centier excelentnosti pre diagnostiku materiálov a 5 osového obrábania.
obr1