Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave otvorila v roku 2010 Technologické múzeum. Stalo sa miestom, kde sú prezentované artefakty technického významu, poukazuje na historické zázemie našej technickej inteligencie, na silnú erudíciu našich predchodcov, na zázemie z ktorého čerpajú naše súčasné vedomosti. Ukázať študentom na písomnostiach, ako aj na skutočných exponátoch ako postupoval technický rozvoj, ako pracovali a na čom pracovali naši predchodcovia, bola investícia, ktorá sa vypláca. Vytvára sa tým hrdosť na školu na ktorej pracujeme a študujú mladí ľudia, umocňuje sa presvedčenie, že univerzita bez histórie nie je univerzita.

V poslednom období sa stalo Technologické múzeum príležitosťou aj pre prezentáciu vlastných umeleckých diel, napr. nedávna výstava Umeleckých bronzov, ktorá sa stretla s veľkým záujmom. V dňoch 16.10. – 30.11.2015 bude stála expozícia Technologického múzea doplnená prepožičanou panelovou výstavou z CVTI SR Bratislava venovanou nestorovi slovenskej vedy a techniky Aurelovi Stodolovi. Prejaviť úctu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o odhaľovanie zákonitostí tohto sveta, nie je nikdy neskoro. Materiálovotechnologická fakulta STU je hrdá, že môže byť hostiteľom prezentácie vedca, ktorý najväčšie úspechy dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie dali základ tomuto odvetviu strojárstva.

Srdečne Vás pozývame.

Miesto expozície: MTF STU, ul. Jána Bottu 25, Trnava (prízemie)

Fotogaléria

 

Zverejnené: 12.10.2015