Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa v dňoch 28. - 30.1.2020 prezentovala na výstave Kam na vysokú, ktorú organizuje Národné kariérne centrum. Podujatie s charakterom "roadshow" ponúklo študentom stredných škôl a ich rodičom možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy. Prezentovať sa začalo 28. januára v Trnave, 29. januára v Nitre a 30. januára v Žiline.

MTF STU bola zastúpená najmä vybranými študentami fakulty, ktorí aktívne informovali našich potencionálnych uchádzačov o možnostiach štúdia a živote na fakulte. Okrem propagačných a informačných letákov, drobných darčekov bolo návštevníkom ponúknuté i množstvo ukážok z väčšiny ústavov fakulty. Návštevníci MTF stánku si vyskúšali virtuánu realitu, zahrali si elektronickú verziu dotykovej hry, videli experimenty s ohňom a tiež mali možnosť spoznať vlastnosti materiálov.

Vďaka patrí všetkým prezentujúcim:

Diana Fabušová
Ing. Matej Janíček
Bc. Adriana Kamenszká
Bc. Eliška Kubišová
Ing. Veronika Kvorková
Ing. Dávid Michal
Ing. Ján Milde, PhD.
Martin Pukanec
Bc. Veronika Sabolová
Ing. Štefan Šimon
Ing. Daniela Šuryová
Tatiana Švaňová
Bc. Ema Tomčíková

Organizačne sa na podujatí podieľalo oddelenie PR OPOM MTF STU.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.