Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pri príležitosti významného pracovného jubilea  - 25-tich rokov na Slovenskej technickej univerzite sa v duchu blížiacich Vianoc dňa 11. 12. 2012 konalo malé slávnostné stretnutie zamestnancov Materiálovotechnologickej fakulty, ktorí svojou prácou prispeli k jej rozvoju. Za ich dlhoročnú prácu im osobne poďakoval dekan fakulty profesor Moravčík, prodekanka docentka Vidová a predseda Zamestnaneckej rady, docent Bílik. V družnej debate a spomienkach na to čo bolo, ale i na to čo bude, zotrvali ešte dlho po skončení oficiálnej časti.

Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným.

Zamestnanci MTF, ktorí v roku 2012 dosiahli pracovné jubileum 25 rokov na STU:

 • Mária Klobušiaková
 • Ing. Marta Kučerová, PhD.
 • Emília Minarčíková
 • Štefánia Vitteková
 • Bc. Beáta Vrbovská
 • Ing. Jozef Charbula
 • Igor Krčmárik
 • Ján Kubovič
 • Jozef Ölvecký
 • Ing. Vladimír Púčik
 • prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
 • doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

Fotogaléria