Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii.

 

Verejná výzva SK-RU RD 2021 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:

  1. Vesmírny, planetárny a atmosférický výskum
    2. Civilizačné choroby a zdravý životný štýl
    3. Nové materiály a náuka o materiáloch

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

 

Viac informácií: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-rusko-rd-2021.html