Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.Dátum vyhlásenia výzvy: 16. 5. 2018
Dátum ukončenia výzvy: 16. 7. 2018

Všetky informácie nájdtete na: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-srbsko-2018.html