Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje možnosť zapojiť sa do medzinárodnej výzvy organizovanej Sekretariátom EUREKA v rámci schémy EUREKA Network Projects s názvom Eureka Danube 2022 call. Do výzvy je zapojených celkovo 10 krajín (Rakúsko, Albánsko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Čierna hora, Poľsko a Slovensko).

Výzva nie je tematicky ohraničená a maximálna výška spolufinancovania projektu pre slovenského účastníka je stanovená na 50 000 eur na rok riešenia projektu.

Prihlášky projektov je možné podať do 30. júna 2022.

 

Viac na: https://www.minedu.sk/eureka-network-vyzva-pre-dunajsky-region-2022/

Mimoriadna výzva na predkladanie projektov EUREKA_Danube_region_call_2022

Národné podmienky a prílohová dokumentácia

Príloha č.1 – špecifikácia projektu

Príloha č. 2 – Ekonomické a spoločenské prínosy EUREKA