Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci viacerých podprogramov, medzi inými aj poprogram 6.1.5 zameraný na kreatívny priemysel:

V rámci podprogramu sú podporované väčšie projekty prezentácií slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí, ktoré môžu mať aj ekonomickú atraktivitu, napr. veľtrhy, festivaly, výstavy, alebo podobné medzinárodné prezentácie v oblastiach knižnej kultúry, divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, dizajnu, multimediálneho priemyslu, kreatívneho priemyslu a podobne. Podpora je zameraná aj na rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti kreatívneho priemyslu.

 

Viac informácií: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/652-vyzva-c-1