Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V súlade so Smernicou č. 12/2012 - N rektor STU vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov (ďalej len Program).

Termín vyhlásenia výzvy: 1. február 2017
Termín na predkladanie žiadostí: 1. marec 2017, 13.00 hod.
Minimálny rozpočet projektu: 200,- Eur
Maximálny rozpočet projektu: 1.000,- Eur
Predbežná celková alokovaná suma na výzvu: 120.000,- Eur
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 22. marec 2017
Koniec riešenia projektu: 31. december 2017

Text výzvy, žiadosť a smernicu nájdete na stránke pre zamestnancov http://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie.html?page_id=191 (stránka je viditeľná iba z IP adries univerzity).

 

Informácia prevzatá zo stránky STU.