Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Európska rada pre inovácie (EIC) každoročne udeľuje Cenu EÚ pre ženy inovátorky. Cena sa udeľuje štyrom najlepším ženám podnikateľkám, ktoré sa snažia svojimi inováciami robiť svet lepším a svojím príkladom inšpirujú ostatných, aby ich nasledovali.

Cieľom súťaže je zviditeľnenie žien, ktoré významne prispeli do vedy, výskumu a inovácií. Ocenenie uznáva veľkú úlohu žien v prinášaní významných inovácií na trh a oceňuje mimoriadne výsledky podnikateliek, ktoré stoja v čele inovatívnych spoločností. Cena EÚ pre ženy inovátorky sa tiež usiluje zvýšiť povedomie o väčšej potrebe žien podnikateliek v tejto oblasti a tiež vytvoriť silné vzory pre ženy a dievčatá. Často sú totiž aj kvôli nedostatku viditeľných ženských vzorov ženy odrádzané od profesií v oblasti vedy a technológií.  

Cenou je finančná odmena až do výšky 100 000 EUR, ktorá sa každoročne udeľuje štyrom európskym ženám, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inováciu. Do súťaže sa môžu zapojiť ženy z členských krajín Európskej únie, rovnako ako aj z pridružených krajín k programu Horizont 2020.

Uzávierka pre podávanie žiadostí je 30. jún 2021.

Podrobnosti o cene EÚ pre ženy inovátorky a možnostiach, ako sa zapojiť:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Cena-EU-pre-zeny%E2%80%93inovatorky.aspx