Prejsť na obsah
Dianie na MTF

 

Termín predkladania projektových návrhov v systéme EMITS:  10.3.2021

 

Oprávnení žiadatelia: spoločnosti a výskumný a akademický sektor zo SR* (do 20% rozpočtu projektu môže byť partner zo zahraničia, nie však ako „prime contractor“)

Podmienka pre žiadateľov: Jeden predkladateľ (v prípade univerzít sa jednotlivé fakulty považujú za separátne entity) môže v rámci jednej výzvy predložiť maximálne 2 nesúvisiace projektové návrhy, v ktorých figuruje ako primárny dodávateľ.

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

financovanie projektov: 100% (s dôrazom, aby projekty nežiadali najvrchnejšiu hranicu stanovenú na danú aktivitu, ale aby boli rozpočty zostavené efektívne)

Typy aktivít vo výzve:

a) Flight segment and close to market Space Ground Products – max. na projekt 400k € - Industry ako „prime contractor“ + v konzorciu musí byť koncový zákazník. Vstupný TRL najmenej 4 finálny TRL najmenej 6.

b) Research and Development activities - max. 250k € - preferovaný líder projektu Industry + v konzorciu by mal/mohol byť koncový zákazník. Vstupný TRL najmenej 3 finálny TRL najmenej 5.

c) Space (Downstream) application – max. 200k € - preferovaný líder projektu Industry + v konzorciu musí byť koncový zákazník. Vstupný TRL najmenej 4 finálny TRL najmenej 6.

d) Preparatory Activites - max. 125k € - akýkoľvek partner môže byť líder, ale s preferenciou spolupráce Academy a Industry. Väčšinou TRL 1 až 3.

Detaily výzvy nájdete v nasledujúcom dokumente: TU

Hlavné ciele 6. Výzvy:

  • posilnenie inovačného potenciálu, zvýšenie konkurencie schopnosti, tvorba pracovných príležitostí
  • potreba zníženia „brain drain“ kvalifikovaných skúsených ľudských zdrojov
  • podpora „customer-industry-academia“ spolupráce
  • zvýšenie participantov z Industry
  • zvýšenie TRL a získanie zákazníkov

 

Chcete sa dozvedieť ako napísať správny projektový návrh do ESA Pecs Výzvy? Všetky informácie nájdete TU.