Prejsť na obsah
Dianie na MTF
  • Realizácia pobytov v rámci akademického roka 2020/2021.
  • Termín predkladania žiadostí je 30. apríl 2020 do 16:00 hod.
    Zmena termínu uzávierky! Nový termín uzávierky: 18.5.2020 o 16:00 hod. (stredoeurópsky čas)
  • Žiadosti o štipendiá (možnosť uchádzať sa aj o cestovný grant) sa predkladajú on-line cez stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre:

  • študentov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia
  • doktorandov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia
  • postdoktorandov na výskumný pobyt na zahraničnej VŠ/ výskumnej organizácii

Úpravu podmienok pre predkladanie žiadostí nájdete na: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/zmena-uzavierky-a-uprava-podmienok alebo úplné znenie v pdf formáte  (klikni sem)

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Podrobné informácie na https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-akademicky-rok-2020/2021-je-otvorena.