Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň spĺňať obsahové kritériá programu:

  • originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu,
  • praktickú využiteľnosť výstupov výskumu,
  • medzisektorový prístup k výskumu,
  • využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

Harmonogram:

  • Uzávierka predkladania žiadostí 1. novembra 2019 do 24.00 (piatok)
  • Plánovaná výška grantu 20 000 €
  • Maximálna výška podpory na jeden projekt 5000 €

Viac informácií na:  http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/