Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje možnosť požiadať o poskytnutie nenávratnej finančnej podpory na projekty výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA koordinovanej sekretariátom EUREKA so sídlom v Bruseli v rámci schémy EUREKA SK. Dátum ukončenia možnosti predkladať žiadosti pre podporu projektov je 21. septembra 2019 o 12.00 h.

Bližšie informácie:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Vyzva-MSVVaS-SR-na-predkladanie-projektov-na-ziskanie-financnej-podpory-na-spolufinancovanie-projektov-EUREKASK.aspx