Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Táto výzva na predkladanie návrhov je založená na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program "Erasmus +": program Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719 / 2006 / ES, č. 1720/2006 / ES a č. 1298/2008 / ES  (1), ako aj na ročných pracovných programoch Erasmus + 2018 a 2019. Program Erasmus + sa vzťahuje na obdobie 2014 až 2020. Všeobecné a špecifické ciele programu Erasmus + sú uvedené v článkoch 4, 5, 11 a 16 nariadenia.

Oprávnenosť

Akýkoľvek verejný alebo súkromný orgán pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže požiadať o financovanie v rámci programu Erasmus +. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí, ktorí aktívne pracujú s mládežou, ale nie nevyhnutne v rámci mládežníckej organizácie, môžu požiadať o financovanie vzdelávacej mobility mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, ako aj o strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

 

Viac informácií: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019_en