Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Férová nadácia vyhlásila výzvu Vráťme spolu rozum na internet. Cieľ programu a oprávnené aktivity: Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu (ďalej aj ako „Program“) podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je digitálne vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia mladej generácie, či učiteľov, kultivácia informačného priestoru, vyvracanie hoaxov, publikovanie overených informácií a potláčanie nenávistných prejavov.

V rámci Programu bude medzi úspešné projekty rozdelená finančná podpora v sume približne 60.000 EUR (slovom šesťdesiattisíc euro).

Viac na: https://spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program