Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2020 -  hľadá osvedčené projekty (nie práve vznikajúce alebo vo fáze nápadu) občianskych organizácií a škôl, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. Päť projektov pripravených na šírenie do škôl postúpi do 3-mesačného mentoringového programu EDUakcelerátor, získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia, aj grant na podporu šírenia projektu.

Hľadáme organizácie a školy, ktoré:

  • minimálne dva roky realizujú v školách inovatívne vzdelávacie projekty, ktoré v súlade s víziou Generácie 3.0, rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie,
  • majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace),
  • majú záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy,
  • majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy,
  • majú cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti.

Oprávnení žiadatelia:

Prihlásené subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a právnu formu nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, škola, školské zariadenie zaradené do sústavy škôl alebo vysoká škola. Program nie je určený pre podnikateľské subjekty.

 

Viac informácií: https://www.generacia30.sk/predlzujeme-prihlasovanie-do-programu-generacia-30-pre-rok-2020