Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po jedenástykrát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu môžu žiadať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied a medicíny. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať. V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty v rámci sveta, realizované do konca roku 2019.

 

Viac: https://www.nadaciaspp.sk/sk/vzdelavanie/220